In veel  landen komen uitdrukkingen en spreekwoorden voor die we zeggen zonder erbij na te denken. Een van deze uitdrukkingen, of eigenlijk een aanroep/uitroep , is “Oh Jeetje!” of  “Jezusmina” wanneer men iets ergs meemaakt of iemand bijvoorbeeld zijn hoofd stoot. 

Het woord “Jeetje” verwijst oorspronkelijk naar Jezus, en wordt gebruikt als aanroep.

In de Koran lezen we het volgende:

“Dat is jullie Heer, aan hem behoort de Heerschappij toe, en degenen die jullie buiten Hem aanroepen bezitten niet eens een dadelvliesje. Als jullie hen aanroepen zullen zij jullie smeekbede niet horen en als zij het zouden horen zullen zij jullie (smeekbede) niet (kunnen) verhoren, en op de Dag der Opstanding zullen zij jullie veelgodenaanbidding ontkennen, en niemand zal jou (kunnen) informeren zoals (Allah) de Alwetende”. Soerat Faatir (35:13-14)

Laten we Allah aanroepen in nood

Laten we in geval van nood de Enige Schepper, Allah, aanroepen. In het Nederlands zeggen wij dan “Ow mijn God”, of in het Arabisch “Ya Allah”. Want Allah is nabij en Hij verhoort onze smeekbede wanneer wij Hem aanroepen.

“En wanneer Mijn dienaren jou (O Mohammed) vragen over Mij: Voorwaar! Ik ben nabij, Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij tot Mij smeekt. Laten zij aan Mij gehoor geven en in mij geloven opdat zij de juiste weg zullen bewandelen.” Soerat al-Baqarah (2:186)

Iedere moslim, waar dan ook ter wereld, bidt tot de Enige God, Allah. De Islam is een duidelijke en makkelijke religie. Het maakt niet uit of je uit Nederland, Frankrijk, Somalië of China komt: de Islam is overal toepasbaar.

Houd jij ook van de Schepper en van je medemens? Deel dit filmpje dan met jouw naasten opdat Hij ons allemaal zal belonen.

Bronnen en voetnoten:

Pin It on Pinterest