Disclaimer

 

Algemene bepalingen

De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. ICA wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site en de cursussen de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit ICA, de redactie en medewerkers van deze site iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Niets uit deze tekst of grafische voorstellingen op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van ICA worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.

 

Koranvertalingen

Alle Koranvertalingen die Islam Cursus Academie gebruikt zijn afkomstig van De Koran (DeKoran.nl) en zijn slechts interpretaties van de betekenissen. ICA adviseert je om de Koran in het Arabisch te lezen om een beter begrip te krijgen van het Woord van Allah.

 

Lofprijzingen

Wie de naam van onze Schepper, Allah, gebruikt, zal Hem Prijzen. Wij proberen altijd de woorden subhanahu wa ta’ala (de Meest Verhevene) achter Zijn Schone Namen te plaatsen.

 

Islamitische verantwoording

Een van onze doelen is om betrouwbare islamitische kennis over te dragen aan jou: de moslim die meer wilt weten. Waar jij staat in het geloof is voor ons geen punt, omdat wij er zijn voor de zoekende (of beginnende) moslim, maar ook voor de moslims die een langere tijd kennis opdoen over het geloof. Wij proberen een objectief en islamitisch correct platform voor onze studenten neer te zetten. Dit proberen wij te bewerkstelligen door grote islamitische organisaties die zichzelf bewezen hebben het middenweg te volgen in Nederland en België te benaderen. Ook dienen de organisaties het Pad van de Profeet te bewandelen, de soennah. 

“En zo maakten Wij jullie tot een gematigde gemeenschap, opdat jullie getuigen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper getuige zal zijn voor jullie.”

(Soerat al-Baqarah: 143)

 

Onjuistheden

Alle getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Nochtans kunnen wij onverhoopt iets over het hoofd hebben gezien en kan de getoonde informatie onjuistheden bevatten. Wij verzoeken je dringend om deze onjuistheden te melden. Wij vragen hiervoor jouw begrip. Moge Allah (de Verhevene) ons hiervoor vergeven en Allah weet het het best.

ICA is te allen tijde gerechtigd deze disclaimer te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele disclaimer zal op deze website te vinden zijn. Indien je gebruik van de website voortzet na de wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde disclaimer onherroepelijk. Indien je alsdan niet instemt met de gewijzigde of aangevulde disclaimer dien je de website te verlaten. ICA raadt de bezoeker en gebruiker van deze website dan ook aan deze disclaimer regelmatig te raadplegen.

Pin It on Pinterest