Islam Cursus Academie is de grootste online leerplatform waarop je gratis Islamitische kennis kunt opdoen. We hebben meerdere redenen voor het ontstaan van ons platform. Één daarvan is het feit dat studenten online gemiddeld genomen beter kennis op doen dan klassikaal.

  • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20041922/
  • https://msutoday.msu.edu/news/2020/ask-the-expert-online-learning-vs-classroom-learning/#:~:text=A%3A%20Online%20learning%20can%20be,has%20to%20be%20done%20right

Pin It on Pinterest