Hoewel het zeker niet voor iedereen onbekend is, zijn er nog steeds mensen die denken dat de Islam geen plaats en geen liefde heeft voor mensen buiten de profeet Mohammed. Deze mensen hebben dan ook nooit de Koran opengeslagen, want de kans is groot dat je op willekeurige bladzijdes de naam treft van Moosa (Mozes), Ibrahim (Abraham) en bijvoorbeeld de naam die centraal staat in dit weetje: Eesa (Jezus).

 

Jezus in de Koran

Eesa ibnoe Maryam is Jezus, de zoon van Maria. Jezus, die geboren is uit alleen een moeder. We lezen in de Edele Koran, Hoofdstuk 3 (Aali ‘Imraan), verzen 42 en 45:

“En (gedenk) toen de Engelen zeiden: ‘O, Maria, voorwaar, Allah heeft jou bevoorrecht, jou gereinigd en jou verkozen boven de vrouwen van de werelden. O Maria, gehoorzaam jouw Heer en kniel neer en buig met degenen die buigen.’”

 

“(Gedenk) toen de Engelen zeiden: “O Maryam, waarlijk, Allah verblijdt jou met een Woord (afkomstig) van Hem, genaamd de Messias ‘Iesa, de zoon van Maryam. En hij zal in de wereld en in het Hiernamaals geëerd zijn en hij behoort tot degenen die dicht bij (Allah) staan.”

Een groot profeet

Een groot profeet, die de mensen onderwees en opriep tot het aanbidden van EEN God, en niemand anders buiten Hem. Hij werd zelfs door Allah in staat gesteld tot het kunnen doen van het volgende:

“En (hij is) als Boodschapper (gestuurd) naar de kinderen van Israël (zeggende): “Waarlijk, ik ben zeker tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer, ik maak voor jullie uit klei iets dat op een vogel lijkt. Vervolgens blaas ik erin, waarna met de Toestemming van Allah een (echte) vogel ontstaat. En ik genees de blinden en degenen die lijden aan vitiligo, en ik breng de doden tot leven met de Toestemming van Allah. (…)” (De Koran, Hoofdstuk 3 (Aali ‘Imraan), vers 49)

 

Als je dit allemaal hoort, is de vraag die bij je kan opkomen: Wat is nu dan het verschil met hoe christenen kijken naar Jezus? Het lijkt al zoveel op elkaar?
Dat klopt, er zijn veel overeenkomsten. Maar de verschillen zijn er zeker, en niet klein ook. Om met het belangrijkste verschil te beginnen, dat gaat om de basis van jou als moslim zijnde en oprecht gelovige in de Eenheid van God waarbuiten niets het recht heeft aanbeden te worden: Jezus was geen God, noch zoon van God, noch enig ander Goddelijks. Hij was een mens, geschapen door dezelfde God die hij aanbad. Hij riep niet op tot het aanbidden van hemzelf, en twijfelde ook niet aan God en Zijn hulp in moeilijke tijden. Hij zei niet tegen God ‘Waarom heeft U mij verlaten?’

Meer hierover in een ander weetje over de kruisiging van Jezus.

Bronnen en voetnoten:

Pin It on Pinterest