De Profeet Jezus, vrede zij met hem, is een belangrijke profeet in de Islam. Terwijl christenen geloven dat Jezus gekruisigd is geweest, geloven moslim dat dat nooit het geval kan zijn geweest. Dat klopt. In de Islaam wordt aangegeven dat iemand anders in zijn plaats is gekruisigd.

Jezus is niet gekruisigd

De Koran geeft duidelijk aan dat de kruisiging van Jezus (vrede zij met hem) niet heeft plaatsgevonden. Zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En (wegens) hun uitspraak: ,,Wij hebben de Messias Jezus, zoon van Maryam, Boodschapper van Allah, gedood.” Maar zij doodden hem niet en zij kruisigden hem niet, maar het werd hen zo geleken. En voorwaar, degenen die van mening verschillen daarover, zijn vol twijfel. Zij hebben daar geen kennis over, zij volgen slechts vermoedens. Voorzeker, ze hebben hem niet gedood. Daarentegen heeft Allah hem juist tot Zich opgeheven. En Allah is Almachtig, Alwijs.” (Soerat an-Nisaa’: 157-158)

 

Ook in de Bijbel…

Naast het feit dat de verhalen in het evangelie niet betrouwbaar zijn en hun auteurs zelf toegeven dat de verhalen niet in deze vorm aan de Messias zijn geopenbaard of zijn geschreven gedurende zijn leven, was geen van hen aanwezig bij de gebeurtenissen waar zij zich over hebben uitgesproken. Zoals Marcus zegt:

“Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg.” (Marcus 14:50)

Aangezien deze gebeurtenissen niet waren waargenomen door de vertellers ervan, blijft er veel ruimte over voor verbeelding en poëtische vrijheid.

 

Jezus is een eervolle profeet

Een ander punt, vooral belangrijk voor moslims die proberen hun liefde voor de Islam te bewijzen door elementen van andere godsdiensten naar beneden te halen: Wie niet gelooft dat de profeet Jezus heeft bestaan, een eervol profeet was, en dat hij dient gerespecteerd te worden, kan GEEN moslim zijn. Iedere moslim dient verplicht te geloven in alle profeten!

En Allah is de Bron van kracht en de Gids naar het Rechte Pad en er is geen god, behalve Hij.

Bronnen en voetnoten:

Pin It on Pinterest