Allah (De Verhevene) heeft ons geschapen om Hem te aanbidden en verplicht om Hem te gehoorzamen. Hij heeft zaken aan ons verplicht gesteld en zaken voor ons verboden. Zonder twijfel leidt een slecht begrip, of sterker nog: het hebben van een verkeerd of geen begrip over de Woorden van Allah tot het verkeerd uitvoeren van de aanbiddingen en andere problematische zaken. Allah heeft ons in het Arabisch aangesproken…

Zo zegt Allah:

Voorwaar, Wij hebben het (d.w.z. de Koran) neergezonden als een Arabische Koran, opdat jullie zullen nadenken.” (12: 2)

En in een ander vers:

 “(Deze Koran is neergezonden) in een duidelijke Arabische taal.” (26:195)

 

Ibn Faaris zei: toen Allah de Arabische taal specifiek heeft gekozen voor de verduidelijking, wisten wij dat de rest van de talen ondergeschikt zijn.

 

“Als een verplichting slechts door middel van iets anders kan worden uitgevoerd, dan wordt datgene ook verplicht.”

 

De Arabische taal is de sleutel om de Woorden van Allah te begrijpen, een instrument om met Allah in contact te staan. Het is de taal waarmee Allah ons heeft aangesproken.

Ook is het geëerd doordat de Profeet in het Arabisch sprak. Degene die van de Profeet houdt, houdt van zijn taal en degene die van zijn taal houdt leert deze en wie deze leert voor diegene is het makkelijker om de Woorden van Allah en Zijn Profeet te begrijpen.

En de vrome voorgangers deden hun best om het Arabisch goed te beheersen. Zo zei Omar (moge Allah tevreden met hem zijn): Leer de Arabische taal want dit behoort tot het geloof. Ook schreef Omar naar Aboe Moessa al-Asharie: leer de Soennah en leer de Arabische taal….

Dit is een advies van Omar (moge Allah tevreden over hem zijn) om de taal van de Openbaring te leren. En een groep van de geleerden is van mening dat het een verplichting is voor elke moslim om de Arabische taal te leren. En ze verschillen van mening over de hoeveelheid Arabisch dat verplicht is.

Imam Shafi3i zei in Ar-Risaalah, blz. 48:

“Elke moslim is verplicht om datgene van de Arabische taal te leren waartoe hij in staat is.”

Dit zodat hij de geloofsgetuigenis kan uitspreken, en dat hij hiermee het Boek van Allah kan reciteren en zodat hij de verplichte adhkaar (gedenkingen) kan uitspreken.

Niemand wordt geëxcuseerd voor de onwetendheid hierin. De aanbiddingen (zoals het gebed bijvoorbeeld) zijn niet geldig behalve in het Arabisch. En een stelregel is: als een verplichting slechts door middel van iets anders kan worden uitgevoerd, dan wordt datgene ook verplicht.

 

Het is daarom belangrijk om aandacht te schenken aan het leren van de taal van de Openbaring zodat wij de Woorden van Allah en de Soennah van onze Profeet kunnen begrijpen.

En ook zijn wij verantwoordelijk om het Arabisch aan onze kinderen te leren zodat ook zij de Woorden van Allah en de Soennah van zijn Profeet kunnen begrijpen. En als wij hen dit niet leren dan zullen er na 1 of 2 generaties moslims zijn die niets van de Koran of de Soennah begrijpen. En dit is wat de mensen die de Islam slechtgezind zijn graag willen zien.

Doe dus alstublieft je best om de Arabische taal te leren, en leer het aan je kinderen en verwacht in-sha-Allah een grootse beloning van Allah.

Pin It on Pinterest